Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές που φοιτούν στην Α΄ Λυκείου θα αξιολογηθούν για την είσοδό τους στα Α.Ε.Ι. με ένα καινούριο σύστημα εξέτασης.

Η φιλοσοφία του συγκεκριμένου συστήματος απαιτεί:

Καλλιέργεια ειδικής δεξιότητας στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Η Ώθηση, προκειμένου να βοηθήσει τους υποψηφίους να αντιμετωπίσουν
τα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο χρόνο τους, προτείνει ένα καινούριο πρόγραμμα, με βάση το οποίο:

Εκπαιδεύει τους υποψηφίους και δημιουργεί υποδομή στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του επιστημονικών πεδίων που τους ενδιαφέρουν. 

 Εξοικειώνει τον υποψήφιο στις γραπτές εξετάσεις μέσα από ένα πλήθος σταθμισμένων διαγωνισμάτων.