ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Εγγραφή και Ένταξη Νέων Μαθητών

Η ένταξη νέων μαθητών στην ΩΘΗΣΗ δεν περιορίζεται μόνο στην περίοδο έναρξης κάθε νέας σχολικής χρονιάς αλλά πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια του έτους.
Ειδικότερα, για την ένταξη ενός μαθητή και αφού προηγηθεί αναλυτική ενημέρωση από τους υπεύθυνους επικοινωνίας τόσο των γονέων του όσο και του ίδιου ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1ο: Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης με όλα τα στοιχεία του μαθητή και τις επιμέρους πληροφορίες που αναγράφονται στο σχετικό έντυπο.

Βήμα 2ο: Γνωριμία με το Φροντιστήριο
Επικοινωνία με τους Υπεύθυνους Σπουδών του Φροντιστηρίου και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις (αίθουσες, αμφιθέατρο, κ.λπ.)

Βήμα 3ο: Ολοκλήρωση εγγραφής
Προκειμένου να επικυρωθεί η θέση και να εγγραφεί ο μαθητής στο Φροντιστήριο, είναι ανάγκη να κατατεθεί η προκαταβολή ύστερα από συνεννόηση με τον Οικονομικό Υπεύθυνο, ποσό το οποίο αφαιρείται από το σύνολο των ετησίων διδάκτρων.

Βήμα 4ο: Διαγνωστικά Τεστ
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Φροντιστήριο, και κατόπιν ραντεβού, οι μαθητές προσέρχονται για τα Διαγνωστικά Τεστ . Το περιεχόμενο των Τεστ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών εννοιών της ύλης που έχει διδαχθεί στην προηγούμενη τάξη, που θεωρούνται απαραίτητες για τον μαθητή. Επομένως για την εξέταση δεν απαιτείται προετοιμασία του μαθητή.