Διεύθυνση

Ιδρυτές

Γιώργος Αποστολάκης, Εκπαιδευτικός, Φυσικός
Ηλίας Συμιδαλάς, Εκπαιδευτικός, Φιλόλογος
Γιάννης Τσιμπούκης, Εκπαιδευτικός, Χημικός

 

Διεύθυνση

Γιώργος Αποστολάκης, Γενικός Διευθυντής
Γιάννης Τσιμπούκης, Διευθυντής Σπουδών