Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εμπειρία, πάθος, επιστημονική αρτιότητα

   

Η επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού της Ώθησης είναι συνεχής. Αυτό αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τους καθηγητές, προκειμένου να προσαρμόζονται δυναμικά –και κυρίως τάχιστα– στις εξελίξεις που συχνά διαφοροποιούν το εκπαιδευτικό τοπίο.
Πιο συγκεκριμένα, το διδακτικό προσωπικό της Ώθησης διακρίνεται από:

  • Το υψηλό και συνεχώς διευρυμένο επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης.
  • Τη συνεργασία διαφορετικών διδακτικών ηλικιακών ομάδων, ώστε να συν λειτουργεί αρμονικά η πείρα των παλαιοτέρων καθηγητών με το πάθος για διδασκαλία των νεοτέρων.
  • Τη φιλοσοφία της συλλογικότητας, η οποία αποδεικνύεται από την πρωτοποριακή και πλέον επιτυχημένη λειτουργία των Διδακτικών Ομάδων.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του Ανθρώπινου Δυναμικού της Ώθησης, είναι επόμενο να δημιουργούν κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και άριστης επικοινωνίας διδασκόντων και μαθητών.