Επιτυχόντες ανά κλάδο

ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ: 375 – ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΑΕΙ: 369

ΠΟΣΟΣΤΟ 98,4%

Δείτε τον αριθμό επιτυχόντων ανά κλάδο για το σχολικό έτος 2021-2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΕΠΙΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 65 επιτυχόντες

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 29 επιτυχόντες

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ & ΤΕΦΑΑ: 2 επιτυχόντες