ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Το φροντιστήριο Ώθηση, με έτος ίδρυσης το 1993, αριθμεί σήμερα 7.247 αποφοίτους στα ελληνικά Πανεπιστήμια. Αν είστε απόφοιτος του φροντιστηρίου Ώθηση και θέλετε να συμμετέχετε στο επαγγελματικό διαδικτυακό τόπο LINKEDIN, εγγραφείτε και στείλτε μας αίτημα σύνδεσης με την χρονολογία αποφοίτησης από το φροντιστήριο.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός forum επικοινωνίας για θέματα επιστήμης και επαγγελματικής ενημέρωσης.