ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ώθηση σημαίνει όχι μόνο δομημένη σε επίπεδο ολιγομελών τμημάτων προετοιμασία αλλά και υποστήριξη του υποψηφίου όπου αυτός το χρειάζεται σε ατομικό επίπεδο από το επιτελείο καθηγητών του σε συνεργασία με το Κέντρο Μαθησιακής Υποστήριξης και το Τμήμα Συμβουλευτικής.