ΩΘΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Φροντιστήριο ΩΘΗΣΗ. Αφετηρία, το μέλλον

   

Η Ώθηση ιδρύθηκε το 1993 στο Μαρούσι και μέχρι σήμερα συνεχίζει, σταθερά, την επιτυχημένη της πορεία.

Τα 7μελή τμήματα διδασκαλίας ήταν και είναι μία από τις πιο πρωτοποριακές θέσεις της Ώθησης. Η θέση της αυτή είχε μεγάλη απήχηση και υπήρξε καταλυτική στο χώρο της σύγχρονης υποστηρικτικής διδασκαλίας.

Το υψηλό ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων (άνω του 90%) και μάλιστα στις σχολές πρώτης προτίμησής τους, είναι το αποτέλεσμα του έργου της Ώθησης και εξασφαλίζεται μέσα από:

  • Τη διαρκή προσαρμογή στα ζητούμενα της διαδικασίας εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.
  • Την εναρμόνιση με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες επικοινωνίας με τους εφήβους.
  • Τη χρήση εποπτικών μέσων (power point, video κ.λπ.) στην πρόσληψη της γνώσης.
  • Την προσήλωση στις βασικές αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης.

Με το κύρος της πολύχρονης εμπειρίας και των συνεχόμενων επιτυχιών, η Ώθηση αποτελεί διαχρονικά αξιόπιστη επιλογή για την προετοιμασία των υποψηφίων για τις Εθνικές Εξετάσεις, ενώ καθίσταται πρωτοπόρος και στο νέο Σύστημα Εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.